Syyskokouksen päätöksiä

Share |
09.01.2018

Vuoksenniskan Nuorisoseura ry piti syyskokouksensa 3.12.2017 Asemapaikassa klo 16 alkaen. Paikalle saapui yhteensä 13 seuran jäsentä.

 Kokouksen avasi johtokunnan puheenjohtaja Timo Mälkiäinen. Järjestäytymisen jälkeen puhetta johti Timo Mälkiäinen. Sihteeriksi valittiin Ilpo Ilves, pöytäkirjan tarkastajiksi Lauri Haltsonen ja Jenna Litmanen.

 Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2018, joka on pitkälti suuntaa antava, sillä esim. teatterin ohjelmistoa ei ole lyöty lukkoon kaikilta osin. Perusteina ohjelmassa on nuorisoseurojen strategia sekä arvot: osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus. Teatterissa tulee toimimaan 6 eri-ikäisten ryhmää. Tanssia harrastetaan kolmen ryhmän voimin. Suunnitelma hyväksyttiin pienin muutoksin.

Vuonna 2018 yleinen jäsenmaksu on 30€ per vuosi.

 Rahastonhoitaja esitteli talousarvion tulevalle vuodelle. Arvio hyväksyttiin pienin muutoksin. Talousarvio perustuu vakiintuneeseen toimintaan.

 Toiminnantarkastajiksi valittiin Ilkka Lampinen ja Veli Leppinen, heidän varahenkilöinään ovat Satu Salonen ja Marja-Leena Näre.

 Vuonna 2018 johtokunnan puheenjohtajana toimii Timo Mälkiäinen. Johtokunnan jäsenmäärään esitettiin muutoksia. Kokous päätti, että johtokunnassa vuonna 2018 on 8 varsinaista jäsentä ja puheenjohtaja sekä kolme varajäsentä. Näin varmistetaan johtokunnan päätösvaltaisuus jonkun poissa ollessa. Johtokunta 2018: Timo Mälkiäinen, Emmy ja Lauri Haltsonen, Jyrki Juntunen, Reima Kaartinen, Tiina Kauppinen, Kari Korte, Päivi Lappalainen, Jorma Piispanen.  Varalla Ilpo Ilves, Jenna Litmanen ja Tuula Putto.

Kokouksessa nimitettiin myös toimikunnat. Talotoimikuntaan, joka vastaa Asemapaikasta, valittiin 4 jäsentä (Reima Kaartinen, Kari Korte, Timo Mälkiäinen ja Tuula Putto). Teatteritoimikunta toimii johtokunnan apuna ja siinä on 7 jäsentä (Jorma Piispanen, Emmy ja Lauri Haltsonen, Emmi Korhonen, Jenna Litmanen, Anne Suomalainen ja Ilpo Ilves). Tanssitoimikuntaan valittiin 3 jäsentä (Päivi Lappalainen, Veli Leppinen, Jyrki Juntunen). Toimikuntia voidaan täydentää ja lisätoimikuntia perustaa tarvittaessa.

 Seura tulee myös osallistumaan eri yhteisöjen kokouksiin ja johtokunta nimeää edustajat tarvittaessa. Tulevana vuonna seura ilmoittaa toiminnastaan mm. Uutisvuoksi –lehdessä, sekä internetin välityksellä.

Lisäksi käsiteltiin runsas määrä aloitteita, joista yksi oli erillisen pr-sihteerin hankkiminen. Tälle on tarvetta, joten Emmy Haltsonen alkaa mm. tuottaa sisältöä sosiaaliseen mediaan. Toisena mainittakoon jäsenkirjeen lähettäminen kerran vuodessa paperisena versiona. Sihteeri totesi, että asia tutkitaan ja järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

 Kokous päättyi klo 18.12.

09.01.2018Syyskokouksen päätöksiä
11.05.2017Pihatalkoot
22.01.2017Syyskokous uusitaan osittain
11.12.2016Salin lattian uusinta
11.12.2016Syyskokouksen päätöksiä 8.12.2016
23.07.2016Kolme iloista rosvoa alkaa loppua!
05.04.2016Vuoden 2015 toimintapokaali
05.04.2016Vuoden 2015 toimintakertomus luettavissa
14.02.2016Uutiskirje 1/2016 julkaistu
23.01.2016Saimaan Ns. johtokunnassa kaksi VuNs-laista

Siirry arkistoon »