Share |

Toimintasuunnitelma 2017

                                                                                       Liite 2 (8/2016)

 

Vuoksenniskan Nuorisoseura ry

 Toimintasuunnitelma

2017

111. toimintavuosi

1. Yleistä

 

Vuonna 2017 Vuoksenniskan Nuorisoseuran toiminta pohjautuu sekä aiempaan toimintaan, että nuorisoseurajärjestön periaatteisiin. Toiminta pidetään jäsenistön tarpeista lähtevänä ja jäsenistöä palvelevana. Taloudellinen kannattavuus on saatettu kohtuullisen hyvälle tasolle edeltävien vuosien aikana.

Toimintasuunnitelman perusteet

Vuoksenniskan Nuorisoseuran johtokunta ja yleiset kokoukset ohjaavat seuran toimintaa. Vuoden 2017 toiminnassa noudatetaan Nuorisoseurajärjestön painopistealueita. Toiminnan arvoja ovat osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus.

Nuorisoseurajärjestön strategia "Nuorisoseurat 2020" ja kolmivuotisohjelma vuosille 2016 – 2018 ohjaavat toimintaamme. Kolmivuotisohjelma on hyväksytty Nuorisoseurakokouksessa 4.10.2015. Yhdessä – kasvua, kasvatusta ja kansalaistoimintaa –ohjelman kolme kärkihanketta ovat:

  1. Kasvatustoiminta ja ohjaajat
  2. Kansalaistoiminta ja toimijat
  3. Viestinnän kautta kasvuun.

 Nuorisoseurajärjestön strategia määrittelee toiminta-ajatuksen, vision ja arvot seuraavasti:

 Toiminta-ajatus

Kasvatus- ja harrastustoimintamme edistää lasten ,nuorten ja aikuisten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Eri-ikäisten yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä lisää hyvinvointia. 

 

Visio 2020                            

Vuonna 2020 nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimija.

 Arvot

Jokainen lapsi, nuori ja aikuinen on tervetullut nuorisoseuratoimintaan.  Järjestön keskeisiä arvoja ovat osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus.

Osallisuus tarkoittaa nuorisoseurassa yhteisöön kuulumista ja mukanaoloa. Jokainen voi vaikuttaa yhteiseen tekemiseen ja toimintaan. 

Yhteisöllisyys on yhdessä toimimista ja tekemisen riemua.  Siihen kuuluvat tasavertainen vuorovaikutus ja yhteenkuuluvuus sekä yhteiset kokemukset.

Nuorisoseurassa kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia. Toiminta on avointa ja arvostavaa, ja siihen on helppo tulla mukaan.

 

   KASVATUSTOIMINTA JA OHJAAJAT

Tavoite: Nuorisoseurojen harrastustoiminta on laadukasta, tasa-arvoista

ja tavoittaa uusia harrastajia

 KANSALAISTOIMINTA JA TOIMIJAT

Tavoite: Nuorisoseura on haluttu vapaaehtoistoiminnan paikka

 VIESTINNÄN KAUTTA KASVUUN

Tavoite: Tiedostamme oman toimintamme merkityksen ja arvon

sekä kerromme sen myös muille.

 

 2. Painopisteet ja tavoitteet

 2.1. Toiminta-ajatuksen ilmeneminen seuran toiminnassa

 Vuoksenniskan Nuorisoseura tulee vuonna 2017 tuottamaan laadukkaita ja ajanmukaisia harrastusmahdollisuuksia tämänhetkisen toiminnan mukaisesti. Jäsenistöä palvelevien ja elämyksiä tuottavien tapahtumien määrää kehitetään ja pyritään edelleen lisäämään paikallisen näkyvyyden osalta.

 2.2. Vuoksenniskan Nuorisoseura ry:n toiminnan painopistealueet

 Jo vuodelle 2010 painopistealueeksi on seurassa määritelty erityisesti teatteri sen kaikkine oheistoimintoineen, mikä tulee jatkumaan myös vuonna 2017. Johtokunnan apuna toimintaa ohjaamassa toimii teatteritoimikunta. Painopisteiksi voidaan määritellä myös Asemapaikan toiminta, jossa johtokuntaa avustaa talotoimikunta.

 2.3. Toiminnan kehittäminen

 Jäsenistöä tullaan kouluttamaan tarjolla olevien mahdollisuuksien mukaan ja seuran tulevia tarpeita silmällä pitäen. Toimivien henkilöiden osalta pyritään turvaamaan jatkuvuus ryhmien toiminnassa, mikä on osoittautunut välillä haasteelliseksi ryhmien ohjaajien vaihtumisen vuoksi. Yhteistyötä tullaan tekemään eri tahojen, ja jo tutuiksi tulleiden yhteistyökumppaneiden kanssa mahdollisuuksien mukaan.

 Tiedotus pidetään hyväksi saatetulla tasolla niin sähköisesti kuin muillakin tavoin. Tämä pitää sisällään näkymisen ja kuulumisen kaikissa mahdollisissa medioissa.

 2.4. Tapahtumat

 Vuonna 2017 tullee valmistumaan teatterin osalta 4 ensi iltaa. Vierailuesitykset ovat edelleen tervetulleita, muita tapahtumia pohditaan resurssien mukaan.

 2.6. Tiedotus

 Nuorisoseuran omat kotisivut löytyvät osoitteesta www.vunsry.net. Teatterin sivut kuten myös seuran sivut toimivat samassa osoitteessa. Sivuston kautta tavoitetaan huomattava osa toimijoista ja teatterin asiakkaista. Samoin Facebook-yhteisöjen kautta tiedotus hoituu kohtalaisen hyvin.

  

3. Varsinainen toiminta.

Vuoksenniskan Nuorisoseura ry:n toiminta tullee olemaan edelleen teatteripainotteista. Kuitenkin myös tanssiryhmät tulevat toimimaan normaaliin tapaan. Muita toimintamuotoja tullaan miettimään ja kehittämään jäsenten ehdotusten ja tarpeiden mukaisesti. On mm. ehdotettu, että elvytetään rivitanssiryhmä syksystä 2017 alkaen.

 Koulutukseen osallistutaan tarpeen ja tilaisuuksien tarjoutuessa. Harrastusryhmät tulevat toimimaan edelleen opintokerhoina edellisvuosien tapaan.

 3.1. Harrastus-, juhla- ja ohjelmatoiminta

Edellisvuosien tapaan ryhmät toimivat kuten ennenkin. Ohjelmatoimintaa tehdään sekä omiin tarpeisiin, että asiakkaiden tilauksesta.

 3.1.1. Teatteri

 Edellisvuosien tapaan teatterilla toimivat seuraavat ryhmät:

-  Irti ryhmä: peruskoulun käyneille, ma 17-21, ohjaajana lauri haltsonen Pippurit:yläasteikäset, ke 17-21, ohjaajina lauri haltsonen, riina tanskanen ja janika gröhn

- Viherpippurit: 4-6 luokkalaiset, ke 17-19.30, ohjaajina emmi astikainen, saku lipsanen, oona jouhki, atte asikainen

-  Mantelit: 1-3 luokkalaiset, ti 17-19, ohjaajina jenna litmanen, viena kostamo ja emmy haltsonen

- Taaperot:alle kouluikäset eli 3-6 v, la 15-16, ohjaajina emmi astikainen,anni miettinen, julia litmanen, venla solonen

-          aikuisryhmä on ollut syksystä 2015 tauolla, 2017 keväällä ryhmä perustetaan uudelleen, vetäjäksi on lupautunut Ilpo Ilves

-          mahdollisesti etsitään teatterille uusi toimintapaikka lähivuosina

 

3.1.2 Ohjelmisto 2017

 Kevätkauden teatterissa avaa Niccolo Macchiavellin ”Lemmenjuoma”, jonka ohjaa Ilpo Ilves. Seuraavana näytelmänä on Lauri Haltsosen ohjaama näytelmä, jonka nimeä tätä laadittaessa ei ole tiedossa. Kesäteatterissa tullaan näkemään lastennäytelmänä ”Risto Räppääjä ja Pakastaja-Elvi”, jonka ohjaa Jorma Piispanen.

 Edellä mainittujen teatterikappaleiden lisäksi tullaan toteuttamaan eri ryhmien toimesta muita projekteja.

 3.1.3. Tapahtumat

Tulevana vuonna on Saimaan nuorisoseurojen taholta kaavailtu lukuisia tapahtumia. Suurin niistä on kesäkuussa teatterin, sirkuksen ja tanssin yhdistämä Voltti, johon osallistumme järjestäjien apuna ja osallistujina.

 3.1.4        Kurssit

Osallistumme eri miehityksin Saimaan nuorisoseurojen ja keskusseuran järjestämiin koulutuksiin. Omia kursseja järjestetään mahdollisuuksien ja toiveiden mukaan, myös muulle jäsenistölle avoimina.

                 

3.2 Yleistoiminta ja hallinto

 Sääntömääräisiä kokouksia pidetään vuonna 2017 kaksi, toinen keväällä, toinen syksyllä kuten säännöissä on määrätty.

 Johtokunta kokoontuu tarpeen mukaan.

 Saimaan Nuorisoseurojen kokouksiin osallistutaan entiseen tapaan. Saimaan Nuorisoseurojen johtokunnassa on kaksi seuran jäsentä v. 2017 (Henna Laitinen, Ilpo Ilves).

 Saimaan Nuorisoseurojen osalta on merkittävää se, että tutkitaan edelleen mahdollista yhdistymistä keskusseuran alaisuuteen, jolloin Saimaan osalle jäisi paikallistoimisto, ilman omaa johtokuntaa.

 

3.3. Talkootoiminta

 Asemapaikan kunnostusta jatketaan edelleen. Vanhassa rakennuksessa urakkaa riittää, tekijöistä toivottavasti ei ole pulaa, kuten edellisinä vuosina. Asemapaikka tullaan tulevana vuonna ns. kengittämään (eli vaihdetaan muutama kantava hirsi). Tulevana vuonna otetaan korjauskohteeksi edelleen ulkorakennus, josta toivottavasti saadaan teatterin toimiva tukiasema varastona ja eritoten pukuvarastona. Toinen ulkorakennus on purettu.

 Talkoilla ylläpidetään edelleen kesäteatterin kahviota. Vuonna 2016 talviteatterissa kahviota on ylläpidetty omin voimin, kahviosta on vastannut Tiina Kauppinen ansiokkaasti. Lähtökohta lienee se, että Tiina vastaa kahvioiden pyörittämisestä jatkossakin.

 

4. Taloustoiminta

 Varainhankintaa pyritään edelleen tehostamaan. Erilaisia avustuksia haetaan, vastatalkoot, ohjelmiston esittäminen ja teatteritoiminta ovat pääasialliset rahan lähteet, kuten viime vuosina on nähty.

 Taloa vuokrataan sopimuksen mukaan muutamasta tunnista useamman päivän ajaksi.

  

Tämä toimintasuunnitelma on hyväksytty sihteerin kuulemisen ja hänen kertomansa perusteella VuNs ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa 8.12.2016